wp-config.php – konfiguracja WordPress

wp-config.php to jeden z podstawowych plików konfiguracyjnych WordPress. Jest on zlokalizowany w głównym folderze instalacji WordPress. Plik wp-config.php zawiera informacje o bazie danych, nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło. Informacje te pozwalają WordPress komunikować się z bazą danych w celu przechowywania i pobierania danych (np. postów, użytkowników, ustawień itp.). Ale nie tylko!

Plik służy również do definiowania zaawansowanych opcji WordPress. Dodatkowe ustawienia w wp-config.php zwiększają bezpieczeństwo, wydajność WordPress oraz są pomocne w pracy z WordPress.

Oto lista wszystkich zmiennych w pliku wp-config.php, które zebrałem w jedno miejsce ponieważ trudno jest je zapamiętać.

Limit pamięci PHP

// Limit pamięci PHP dla tej witryny
define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '128M' );
define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M' ); // Zwiększenie limitu pamięci dla strony administratora.

Baza danych

// Baza danych
define( 'WP_ALLOW_REPAIR', true ); // Pozwól WordPressowi automatycznie naprawiać bazę danych.
define( 'DO_NOT_UPGRADE_GLOBAL_TABLES', true ); // Nie wykonuj aktualizacji bazy danych w tabelach globalnych (np. użytkownicy)

Adres URL strony

define( 'WP_HOME', 'https://domena.pl' );
define( 'WP_SITEURL', 'https://domena.pl' );

Domyślny motyw

define( 'WP_DEFAULT_THEME', 'twentytwentyone' );

Tymczasowe ustawienia przeniesienia witryny

define( 'RELOCATE', true ); // Pamiętaj aby usunąć po zalogowaniu się

Aktualizacja plików WordPress

define( 'FS_METHOD', 'direct' );
define( 'FS_CHMOD_DIR', ( 0755 & ~ umask() ) ); // zmiana uprawnień katalogów
define( 'FS_CHMOD_FILE', ( 0644 & ~ umask() ) ); // zmiana uprawnień plików

Ścieżki do treści, wtyczek i motywów

define( 'WP_CONTENT_URL', get_option( 'siteurl' ) . '/wp-content' ); // Pełny adres URL do katalogu wp-content
define( 'WP_CONTENT_DIR', ABSPATH . 'wp-content' ); // Bez końcowego ukośnika, pełna ścieżka do wp-content
define( 'WP_PLUGIN_DIR', WP_CONTENT_DIR . '/plugins' ); // Pełna ścieżka, bez końcowego ukośnika.
define( 'WP_PLUGIN_URL', WP_CONTENT_URL . '/plugins' ); // Pełny adres URL, bez końcowego ukośnika.
define( 'PLUGINDIR', 'wp-content/plugins' ); // Powiązanie ABSPATH. Dla kompatybilności wstecznej.
define( 'WPMU_PLUGIN_DIR', WP_CONTENT_DIR . '/mu-plugins' ); // Pełna ścieżka, bez końcowego ukośnika.
define( 'WPMU_PLUGIN_URL', WP_CONTENT_URL . '/mu-plugins' ); // Pełny adres URL, bez końcowego ukośnika.
define( 'MUPLUGINDIR', 'wp-content/mu-plugins' ); // Powiązanie ABSPATH. Dla kompatybilności wstecznej.
define( 'TEMPLATEPATH', get_template_directory() );
define( 'STYLESHEETPATH', get_stylesheet_directory() );

Wersje postów / rewizje

define( 'WP_POST_REVISIONS', 15 ); // Liczba wersji
define( 'AUTOSAVE_INTERVAL', 60 ); // Interwał automatycznego zapisywania wersji postów w sekundach.

Ciasteczka domeny (cookies)

Cookies logowania

Bardzo przydatne, jeśli podczas logowania pojawiają się błędy związane z plikami cookie.

define( 'COOKIE_DOMAIN', '.domena.pl' ); // Domena i wszystkie subdomeny
define( 'COOKIE_DOMAIN', 'domena.pl' ); // tylko domena główna
define( 'COOKIE_DOMAIN', 'www.domena.pl' ); // tylko subdomena
define( 'COOKIEPATH',  $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/' ); // Ustaw to dokładnie. 
define( 'SITECOOKIEPATH', $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/' ); // Ustaw to dokładnie.
define( 'ADMIN_COOKIE_PATH', SITECOOKIEPATH . 'wp-admin' );
define( 'PLUGINS_COOKIE_PATH', preg_replace( '|https?://[^/]+|i', '', WP_PLUGIN_URL ) );
define( 'USER_COOKIE', 'wordpressuser_' . COOKIEHASH );
define( 'PASS_COOKIE', 'wordpresspass_' . COOKIEHASH );
define( 'AUTH_COOKIE', 'wordpress_' . COOKIEHASH );
define( 'SECURE_AUTH_COOKIE', 'wordpress_sec_' . COOKIEHASH );
define( 'LOGGED_IN_COOKIE', 'wordpress_logged_in_' . COOKIEHASH );
define( 'RECOVERY_MODE_COOKIE', 'wordpress_rec_' . COOKIEHASH );

Włączanie i wyłączanie debugowania WordPress

Włączone to true, wyłączone to false

define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true );
define( 'WP_LOCAL_DEV', true ); // Magiczna zmienna dla local dev

Debugowanie skryptów i stylów

define( 'CONCATENATE_SCRIPTS', false ); // Powoduje, że skrypty WordPress są dołączane osobno
define( 'SCRIPT_DEBUG', true ); // Używa niezminimalizowanych skryptów
define( 'SAVEQUERIES', true ); // Do analizy globalnych obiektów $wpdb
define( 'COMPRESS_SCRIPTS', true ); 
define( 'COMPRESS_CSS', true );
define( 'ENFORCE_GZIP', true );

Wymuszenie SSL

define( 'FORCE_SSL_LOGIN', true ); // Zabezpiecz tylko proces rejestracji / logowania
define( 'FORCE_SSL_ADMIN', true ); // Wymuś SSL dla panelu administratora WordPress

Wyłączenie cron

define( 'DISABLE_WP_CRON', true );
define( 'ALTERNATE_WP_CRON', true ); // alternatywna metoda uruchamiania crona w tle, gdy jest inicjowana przez użytkowników końcowych.
define( 'WP_CRON_LOCK_TIMEOUT', MINUTE_IN_SECONDS ); // limit cron do działania w określonym przedziale czasu.

Modyfikacje plików

define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true ); // Wyłącz edytor plików WordPress
define( 'DISALLOW_FILE_MODS', true ); // Nie zezwalaj użytkownikom na aktualizowanie rdzenia, wtyczek ani motywów
define( 'IMAGE_EDIT_OVERWRITE', true ); // Zezwól na edycję obrazów, aby zastąpić oryginały

Aktualizacje WordPress

define ('AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true); // Wyłącz wszystkie automatyczne aktualizacje WordPress
define ('WP_AUTO_UPDATE_CORE', false); // Wyłącz tylko aktualizacje rdzenia
define ('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); // Włącz tylko niewielkie aktualizacje rdzenia

Zmiana języka WordPress

define( 'WPLANG', 'pl_PL' );
define( 'WP_LANG_DIR', dirname(__FILE__) . 'wordpress/languages' );

Kosz dla WordPress

define ('EMPTY_TRASH_DAYS', 30); // Liczba dni oczekiwania przed opróżnieniem kosza
define ('MEDIA_TRASH', false); // Czy zezwolić elementom multimedialnym na korzystanie z funkcji kosza.

Tryb odzyskiwania i obsługa błędów krytycznych

define ('WP_SANDBOX_SCRAPING', true); // Wyłącz ochronę WSOD (i nie wysyłaj powiadomień e-mail)
define ('WP_START_TIMESTAMP', microtime (true)); // Zmodyfikuj czas startu WordPressa.
define ('RECOVERY_MODE_EMAIL', 'email@domena.pl'); // Ustaw wiadomość e-mail w trybie odzyskiwania.

Ważne informacje o wp-config.php

Wszystkie powyższe zmienne dla pliku wp-config.php mogą pomóc lub zaszkodzić. Jeżeli bierzesz się za edycję pliku wp-config.php to nie zaszkodzi (wręcz wskazane) zrobić kopii bezpieczeństwa. Zduplikuj ten plik, nazwij go wp-config.ok i w momencie gdy coś pójdzie nie tak, to w kilka sekund przywrócisz go zmieniając wp-config.ok na wp-config.php.

Mam nadzieję, że artykuł jest pomocny. Jeżeli zapomniałem o istotnych zmiennych to wspomnij o nich w komentarzu poniżej!

Czy wiesz, że udostępniając ten artykuł pomagasz mi? Dziękuję za Twoje wsparcie.

Darmowa Subskrypcja

Zapisz się do darmowego newslettera i zyskaj przedpremierowy dostęp do nowych artykułów oraz szkoleń i ofert specjalnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *